Kontrolu vstupenek a zajištění bezpečného průběhu festivalu má na starosti pořadatelem najatá bezpečností agentura.
Tato agentura má mimo jiné právo provést u vstupu kontrolu zákazu vnášení nebezpečných a nepovolených předmětů mezi které patří: skleněné nádoby včetně lahví, plechovky, hořlaviny, zbraně jakéhokoliv druhu, drogy a omamné látky, předměty ohrožující bezpečnost, pyrotechnické předměty, otevřený oheň, laserová ukazovátka a magnetofony.

Agentura má rovněž právo vyvést z festivalového areálu bez náhrady osoby, které jsou silně podnapilé, agresivní, vyvolávají konflikty, vyměšují mimo určená místa, jinám výrazným způsobem budí veřejné pohoršení, nerespektují konec provozní doby areálu a pokyny pořadatele či agentury v případě výjimečných událostí, nebo hrubým způsobem porušují další zákazy a omezení platná ve festivalovém areálu.
Do areálu je zakázáno vnášet jakékoli nápoje (vč. nealkoholických) a jídlo. Vyjímkou jsou dětské příkrmy a speciální strava. V areálu je dostatek stánků s občerstvením.
Fotografovat je povoleno výhradně akreditovaným fotografům. Amatérské fotografování návštěvníků je povoleno.
Stanování není povoleno.

Parkování automobilů je povolené výhradně na určené odstavné ploše. Pořadatel neručí za jakékoliv odložené předměty.
Do areálu festivalu je ZAKÁZÁN VSTUP SE ZVÍŘATY. Výjimku tvoří vystupující a pořadatelem schválená zvířata.
Pořadatel je oprávněn dodatečně stanovit další omezující podmínky a povinnosti pro vstup na akci (do areálu festivalu) v návaznosti na aktuální legislativní a hygienické předpisy platné v termínu konání akce. Jejich nerespektování ze strany návštěvníka (zákazníka) může být důvodem k odepření vstupu na akci (do areálu festivalu). Na vrácení vstupného není v takovém případě nárok.